REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SEKRETARIAT GENERALNEGA SEKRETARJA
Služba za splošne zadeve

V času poletne sezone razpisujemo naslednje namestitvene enote:
1. BOVEC: dvanajst enot (od dva do šest ležišč) v stanovanjskih blokih na Brdu; možnost lastnega kuhanja.
2. STARI VRH nad Škofjo Loko: brunarica (šest ležišč); možnost lastnega kuhanja.
3. POKLJUKA, VO RB: petnajst enot (od tri do pet ležišč) v objektu Rudolfa Badjure, Pokljuka, Rudno polje (Vadbeni center); lastno kuhanje ni mogoče, prehrana je organizirana v restavraciji objekta.
4. POKLJUKA, Depandansa: štiri enote (od štiri do sedem ležišč); prehrana je organizirana v restavraciji VO RB Pokljuka, tudi možnost lastnega kuhanja.
5. LOGARSKA DOLINA, Dom Jezera: šest enot (od tri do sedem ležišč); možnost lastnega kuhanja.
6. GRIČICE: tri enote (pet ležišč); možnost lastnega kuhanja.
7. BLED, Cankarjeva 5: pet sob s kopalnico (od štiri do pet ležišč); možnost lastnega kuhanja v skupni kuhinji.
8. BLED, Pod Stražo 18: pet sob s kopalnico (od tri do štiri ležišča), možnost lastnega kuhanja v skupni kuhinji; ena samostojna enota (štiri ležišča), možnost lastnega kuhanja.
9. BREŽICE: tri enote (šest ležišč) v stanovanjskem bloku; možnost lastnega kuhanja.
10. IZOLA: ena enota (štiri ležišča + dodatno ležišče) v stanovanjskem bloku, 4. nadstropje (brez dvigala); klime ni; možnost lastnega kuhanja.
11. TERME PTUJ: dve prikolici (pet ležišč), dve mobilni hišici (pet ležišč) v avtokampu “Terme Ptuj”; možnost lastnega kuhanja. Karte za bazen so vključene v ceno nočitve.
12. DEBELI RTIČ: dvaintrideset prikolic (od štiri do pet ležišč); skupna uporaba sanitarij, možnost lastnega kuhanja.
13. DEBELI RTIČ: enajst sob s kopalnico v zidanem objektu (od štiri do pet ležišč); prepovedana je uporaba lastnih sredstev za kuhanje in gretje.
14. DEBELI RTIČ: sedem bungalovov (štiri ležišča v pogradih); skupna uporaba sanitarij, prepovedana je uporaba lastnih sredstev za kuhanje in gretje.
Termini za oddih v namestitvenih objektih pod zap. št. od 1 do 11 so sedemdnevni:
01/06/2018 – 08/06/2018 20/07/2018 – 27/07/2018 07/09/2018 – 14/09/2018
08/06/2018 – 15/06/2018 27/07/2018 – 03/08/2018
15/06/2018 – 22/06/2018 03/08/2018 – 10/08/2018
22/06/2018 – 29/06/2018 10/08/2018 – 17/08/2018
29/06/2018 – 06/07/2018 17/08/2018 – 24/08/2018
06/07/2018 – 13/07/2018 24/08/2018 – 31/08/2018
13/07/2018 – 20/07/2018 31/08/2018 – 07/09/2018
Termini za oddih v namestitvenih objektih pod zap. št. od 12 do 14 so desetdnevni (Debeli rtič):
01/06/2018 – 11/06/2018 11/07/2018 – 21/07/2018 20/08/2018 – 30/08/2018
11/06/2018 – 21/06/2018 21/07/2018 – 31/07/2018 30/08/2018 – 09/09/2018
21/06/2018 – 01/07/2018 31/07/2018 – 10/08/2018 09/09/2018 – 19/09/2018
01/07/2018 – 11/07/2018 10/08/2018 – 20/08/2018
Cene določa ministrica po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije. V ceni je vključen 9,5 odstotni DDV. Uporaba namestitvenih enot se za zaposlene na ministrstvu obračuna pri plači, drugi upravičenci pa namestitev poravnajo po položnici (velja za upokojence ministrstva, člane društva MO RS, ZVVS – po določilih pravilnika, pogodbene rezerviste SV in CZ, osebe na porodniškem dopustu in vse druge, katerim izplačevalec plače ni MO RS).
Na poletni oddih se lahko prijavijo zaposleni na MO RS, upokojeni delavci ministrstva, člani društva upokojencev MO RS, ki so prijavnici dolžni priložiti tudi fotokopijo članske izkaznice, ožji družinski člani udeležencev padlih v vojni za Slovenijo1, pogodbeni pripadniki rezervne sestave SV in Civilne zaščite, družinski člani pripadnika, ki je izgubil življenje med vojaško službo.
Prijavite se lahko le s priloženo prijavnico, ki jo pošljete (izključno po zunanji pošti) na naslov: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Služba za splošne zadeve, Oddelek za podporo, Vojkova cesta 59, Ljubljana. Na naš naslov jo lahko dostavite tudi osebno.
Prijavnic, ki ne bodo popolno izpolnjene in pravočasno oddane, ne bomo upoštevali. Krajših terminov od razpisanih ali nerazpisanih terminov, ne bomo upoštevali. Kot pravočasna se šteje prijavnica, ki je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo, če je poslana s priporočeno pošiljko. Prijavnice, ki bodo presegale razpisano število ležišč za prijavljeno lokacijo, bodo zavrnjene.
ZADNJI ROK ZA PRIJAVO JE 13. 4. 2018.
Za vse informacije oziroma dodatna pojasnila smo vam na voljo vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.00 do 12.00 ure (tel.: 471 2211, int. 1804 ali int. 2391). Rezultati dodeljenih enot bodo znani do 24. 5. 2018. Obvestila o neodobrenih prijavah bodo prosilcem poslana najpozneje do 30. 5. 2018.
Odjavo odobrenega termina je potrebno PISNO (po pošti na naš naslov) sporočiti najkasneje 7 dni pred nastopom oddiha (v primeru smrti ali bolezni pa z dokazilom najkasneje v 14 dneh od datuma začetka letovanja). Pisni odjavi je treba priložiti originalno napotnico za letovanje. V
primeru nepravočasne odjave vam bomo zaračunali celotne stroške.
Napotnica za letovanje ni prenosljiva na drugo osebo in je potrebna za prevzem ključev na recepciji odobrene lokacije. Z vami lahko letujejo le osebe, ki so navedene na napotnici. Vse prijavljene osebe na napotnici so dolžne na recepciji predložiti osebne dokumente za obračun turistične takse in vpis v sistem Ajpes. Na namestitvene lokacije MO ni dovoljeno voditi hišnih ljubljenčkov. Dodeljeno enoto pred odhodom počistite in odnesite odpadke. Pohištva ni dovoljeno prestavljati, prav tako ni dovoljeno iznašanje drobnega inventarja (kozarci, skodelice, krožniki, žlice, …) iz apartmaja. Pozivamo vas, da z inventarjem ravnate kot dober gospodar, saj na kvaliteto bivanja vpliva vsak prijavljen posameznik. Navodilo za letovanje prejmete k napotnici za letovanje.

Razpis za poletni oddih v sezoni 2018
Cenik nočitev
Cenik Izola 2018
Prijavnica