V petek, 2. marca 2018, je Sekcija DU MO Slovenska Istra izvedla redni letni zbor članstva.

Zbora sta se udeležila tudi predsednik DU MO Milan Obreza in sekretar predsedstva Robert Romih.

Predsednik sekcije Darko Andrejašič je udeležencem zbora podal poročilo za leto 2017 in seznanil članstvo o aktivnostih, ki smo jih izvedli v preteklem obdobju.

Zastavljeni program za leto 2017 smo v celoti izvedli, tako na ravni sodelovanja pri aktivnostih predsedstva, ki se jih je udeleževal predsednik sekcije, kakor tudi zastavljene aktivnosti na ravni sekcije.

Izpeljali smo strokovno ekskurzijo na Gorenjsko, si ogledali športni center Planica, planinski muzej v Mojstrani, vojašnico v Kranju, tam še muzej osamosvojitvene vojne in prostore Društva Bilećanci Slovenija, udeležili smo se prednovoletnega sprejema pri ministrici za obrambo. Vabljeni smo bili in smo se udeležili proslav mornarice, dneva odprtih vrat 430. MoD, imeli skupno z ZSČ tudi dve predstavitven stojnici na potniškem terminalu, kjer je bila za to priložnost privezana ladja Triglav.

Organizirali smo tudi posamezno obiskovanje grobov naših preminulih članov ob dnevu mrtvih in prižgali svečo z našim logotipom.

Seznanil nas je s stanjem članstva. Trenutno je v sekcijo včlanjenih 32 članov. V lanskem letu nas je na žalost zapustil po naravni poti naš član Janez Skok, letos pa Vekoslav Požeš. Udeležili smo se obeh pogrebov.

Izredno dobro sekcija sodeluje z drugimi sorodnimi društvi kot so OZSČ Koper, ZVVS Slovenska Istra in ZZB. Poudaril je podporo Mornariškega diviziona in Uprave za obrambo pri izvedbi naših aktivnosti.

Predstavil je tudi finančno stanje naše sekcije, ki je pozitivno. Člani se izletov udeležujejo na lastne stroške in sekcija nima v zvezi s tem posebnih finančnih izdatkov.

Podal je tudi predlog aktivnosti za leto 2018, ki so zelo podobne delu v preteklem letu. Strokovno ekskurzijo naj bi letos izvedli kot vodeni ogled po Ljubljani in vključili tudi vožnjo po Ljubljanici.

Prisotni so predstavljene dokumente sprejelo soglasno.

Zbor je pozdravil predsednik Društva Milan Obreza, prenesel vsem prisotnim članom tudi pozdrave nekdanjega predsednika Antona Donka in nas v nadaljevanju seznanil s stanjem organiziranosti, finansiranja in stroških ob lanskoletnem vseslovenskem srečanju v Črenšovcih. Največji strošek takega srečanja, ki je sedaj predvideno na dve leti so prevozi avtobusov do kraja srečanja. Poudaril je tudi pomembnost objav na naši spletni strani in stroške v zvezi z vzdrževanjem strani. Obisk naše spletne strani narašča, kar pomeni, da ima pomembno vlogo pri naši dejavnosti. Sekretar Robert Romih je izpostavil, da se novi upokojenci ne včlanjujejo v Društvo, da članstvo upada, da pa statut dovoljuje včlanitev tudi partnerkam naših članov, tako da bi lahko to povečalo tudi zanimanje za izlete in ostale dejavnosti.

Zbor smo zaključili s prijetnim druženjem ob prigrizku in si nazdravili.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Ljubo Benevol