V prostorih Ministrstva za obrambo Republike Slovenije – MORS je bila v ponedeljek, 11. 2. 2019 tudi uradno podpisana Pogodba številka 4300-455/201/-1 z dne 19. 11. 2018, s katero se ureja sodelovanje MORS in Društva upokojencev ministrstva za obrambo – DU MO za obdobje dveh let, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Pogodbo sta podpisala Minister za obrambo g. Karel Erjavec in Predsednik društva upokojencev ministrstva za obrambo g. Milan Obreza.

DU MO ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe in je krovna organizacija DU MO v Sloveniji. Članice in člani DU MO smo izključno upokojeni pripadniki SV, upokojeni delavci MORS in organov v sestavi MORS, upokojeni pripadniki TO Republike Slovenije in upokojeni delavci Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo. Tudi v naslednjem dvoletnem obdobju bo DU MO opravljalo svoje poslanstvo in naloge ter sodelovalo z MORS in SV na področjih obrambe, športa, usposabljanja in humanitarnosti. DU MO podpira izvedbo dogodkov nacionalnega pomena in deluje v javnem interesu na področju obrambe. Glavna področja sodelovanja med DU MO, MORS in SV so:

–           promocija MORS in SV, vojaških vaj in dnevov odprtih vrat enot SV;

–           sodelovanje pri izvajanju celostne skrbi za pripadnike SV in njihove družinske člane;

–           skrb za socialno vpetost članov DU MO v družbo;

–           ohranjanje domoljubnih izročil;

–           prenašanje znanj, izkušenj ter pomoč pri boljši usposobljenosti pripadnikov SV;

–           izvedba pred upokojitvenih seminarjev in prenašanje izkušenj;

–           aktivno sodelovanje pri športnih in kulturnih prireditvah v organizaciji MORS in SV;

–           družabna dejavnost s ciljem povezovanja članstva in ustvarjanja humanega prehoda iz aktivne službe v tretje življenjsko obdobje;

–           angažiranje in prizadevanje za izboljšanje odnosov civilnega okolja do MORS in SV;

DU MO bo tudi v bodoče podpiralo napore MORS, da se obrambni resor in SV razvijata z roko v roki s ciljem zagotavljanja stabilnega okolja in varnosti R Slovenije, kajti zavedamo se, da je stabilnost in varnost predpogoj za uspešno delovanje vseh ostalih institucij R Slovenije. Ministru za obrambo R Slovenije g. Karlu Erjavcu smo predstavili delovanje DU MO in dosedanje izkušnje vodenja DU MO. Zelo se nam zdi pomembno, da so ljudje tudi v tretjem življenjskem obdobju po svojih najboljših močeh aktivni, da se družijo ter da vzdržujejo vitalnost. Izpostavili smo potrebo, da se vsem pripadnicam in pripadnikom obrambnega resursa zagotovi ustrezno materialno stanje, da bodo lahko skromno in dostojno živeli tudi takrat, ko se bodo upokojili. Ravno tako smo soglašali s predlogi in aktivnostmi, ki jih bo v bodoče izvajalo MORS. Strinjamo se s načrti MORS, da se vojaški objekti skladno z materialnimi možnostmi uredijo tako, da bodo nudili kar najboljše pogoje za življenje in delo naših vojakov.

Po podpisu pogodbe smo se ministru za obrambo g. Karlu Erjavcu zahvalili za dosedanje sodelovanje in zaželeli uspešno delo tudi v bodoče.

Foto: MORS

Pripravil: Janez Gomzi

Ljubljana, 12. 2. 2019