DRUŠTVO UPOKOJENCEV MINISTRSTVA ZA OBRAMBO SLOVENIJE
Ulica Bratov Komel 51
1210 Ljubljana – Šentvid

Telefon:  01 581-3380, 01 581-3379
GSM: 051 357-492, 031 330-973

Uradne ure:
Vsak torek med 10:00 in 12:00

Matična številka društva je:  AJPES –5912113000
Davčna številka društva je:  SI65143949.

Društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti za notranje zadeve Ljubljana, pod zaporedno številko 215-942/2015-2 z dne 4. 8. 2015. Zakoniti zastopnik je Milan Obreza.