Društvo upokojencev ministrstva za obrambo – DU MO je sprejelo odločitev, da v letu 2016 zamenja spletno stran. K tej odločitvi nas je spodbudilo dejstvo, da članice in člani DU MO moramo slediti novim tehnologijam, še posebej tistim s področja spletnih in mobilnih aplikacij, ki bodo nedvomno prispevale k izboljšanju stanja na področju delovanja in obveščanja našega članstva. Komisija Zveze slovenskih častnikov – ZSČ za izbor izvajalca, je med več ponudniki izbrala podjetje EMIGMA d.o.o., saj se je le-to najbolj približalo našim zahtevam. Podjetje EMIGMA d.o.o. je med ostalimi ponudniki imelo n03 EMIGMA 06OKT16ajboljše reference. Tudi cenovno je bila to za DU MO zelo ugodna rešitev, saj smo si stroške izdelave nove spletne strani delili z ZSČ. Letno gostovanje pa bomo plačali manj, kakor do sedaj. Tako bo naša nova spletna stran nedvomno sodobna in kvalitetna. Z vzdrževanjem in z nadgradnjo spletne strani, v bodoče ne bo več težav. Uredniški sistem WORDPRESS z grafičnim vmesnikom RWD omogoča usposobljenim administratorjem relativno enostavno delo in urejanje spletne strani. Zelo je pomembno, da je zagotovljena tudi spletna varnost. Na vseh nivojih aplikacije je poskrbljeno za protokole med strežniki in odjemalci na strežniku izvajalca. Varnostne kopije se izdelujejo vsakih 24 ur. Podjetje EMIGMA ima lastno infrastrukturo, ostali ponudniki pa najeto. Izvajalec je zagotovil tudi dodatno usposabljanje urednikov. Tudi v bodoče bomo lahko z njim sodelovali in reševali problematiko.

V prihodnjih dneh bomo prešli na novo spletno stran. Kaj bomo tam videli in prebirali je v veliki meri odvisno tudi od nas samih, oziroma od tega, kakšne članke in informacije bomo tam objavljali. Seveda bomo objavljali informacije o tem, kaj se v DU MO in njenih sekcijah dogaja. Vodstvo DU MO bo lažje in hitreje obveščalo svoje članstvo o aktivnostih in pomembnih dogodkih. Vsi prispevki pa morajo odražati poslanstvo in naloge DU MO, ki so opredeljene v Pravilih DU MO, številka 5912113000 z dne 27. 6. 2012. Še naprej bomo vzdrževali profesionalen in pristen odnos z Ministrstvom za obrambo ter z njegovimi organi v sestavi, spremljali in podpirali bomo slovensko vojsko. Posebej se bomo posvetili našim domicilnim enotam s katerimi odlično sodelujemo. Tudi v bodoče si bomo prizadevali za korekten in skladen razvoj obrambnega sistema in SV kakor tudi za boljši socialni status njegovih pripadnikov, še posebej tistih najranljivejših.

Dosedanji dolgoletni urednik spletne strani DU MO je bil g. Dominik Grmek, ki se na lastno željo ne bo več ukvarjal s to problematiko. Za dosedanje opravljeno delo se g. Dominiku Grmeku v svojem in v imenu članic in članov DU MO iskreno zahvaljujem.02 EMIGMA 06OKT16

V bodoče bo urejanje spletne strani DU MO prevzela »ekipa«, ki jo bo vodil g. Milan Korbar. Člani njegove uredniške ekipe pa bodo še g. Bojan Šon, g. Ljubo Benevol in g. Bogdan Pirnovar. G. Jožef Poje bo tudi v bodoče izdeloval foto albume in z njimi pozitivno povzemal naše aktivnosti, ki se jih bomo lahko tudi mnogo kasneje z veseljem spominjali.  Seveda se bo po potrebi uredniški ekipi DU MO z nasveti pridružil tudi g. Frančišek Zavašnik, ki je eden od urednikov spletne strani ZSČ.

Torej, spoštovane članice in člani DU MO, v naslednjih dneh bo »staro« spletno mesto »ugasnjeno«, vendar bo še nekaj časa dosegljivo na: http://arhiv.du-mors.si/

Istočasno pa bo zaživela »nova« spletna stran, ki jo moramo čim prej vzeti za svojo in jo »polniti« s kvalitetnimi, dobronamernimi, pozitivnimi in optimističnimi članki in prispevki s področja delovanja DU MO.

Fotografije: Delovni sestanek v podjetju EMIGMA d.o.o., Koper, 6. 10. 2016

Prispevek pripravil: Janez Gomzi

V Ljubljani, 13. 11. 2016