SEZNAM PROSTIH TERMINOV PO OBJEKTIH

Najdete ga v prilogi Seznam prostih terminov po objektih

Termini so oblikovani glede na stanje 6. 6. 2019 in se spreminjajo s telefonskimi rezervacijami. Zainteresirani uporabniki namestitvenih enot proste termine rezervirate po telefonu, in sicer na tel. št. 01 471 1804/2391. Rezervirati je mogoče le cele objavljene termine, krajši ali termini izven določenih, pa so na voljo največ 14 dni pred želenim datumom letovanja, če seveda le-ti ostanejo prosti. Prosti termini bodo dodeljeni po vrstnem redu telefonskih rezervacij.

Sodelavci Oddelka za podporo vas lepo pozdravljamo.