Spomladi letos je stopila v veljavo tudi Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU, 2016/679). Sektor za vojaške zadeve Direktorata za obrambne zadeve vodi evidenco nekdanjih zaposlenih na ministrstvu, ki s posebno izjavo privolijo v zbiranje in obdelavo njihovih osebnih podatkov za namene obveščanja in vabljenja na aktivnosti, ki so namenjene ohranjanju stika nekdanjih zaposlenih z Ministrstvom za obrambo. V Sektorju za vojaške zadeve DOZ so pripravili obrazec privolitve za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov.

Od človeka s prenosnikom, ki pozira pred zaslonom z logom Google, ostaja samo senca. Zenica 29. oktobra 2014. Foto: REUTERS/Dado Ruvic/

Apeliramo na vse članice in člane DU MO, da izpolnite obrazec »SOGLASJE ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV« in ga podpisanega pošljete na naslov:

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, SEKTOR ZA VOJAŠKE ZADEVE, Vojkova 55a, 1000 LJUBLJANA ali skenirano na E–naslov: glavna.pisarna@mors.si;

Pripravil: Janez Gomzi

Ljubljana, 12. 9. 2017

OSEBNI PODATKI – DOPIS MORS
SOGLASJE – DU MO