19. junij 2017: PRIMOPREDAJA DOLŽNOSTI POVELJNIKA 1. BRIGADE SLOVENSKE VOJSKE

Domicilna enota DU MO, 1. brigada slovenske vojske (1. BR SV), s sedežem v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, je dobila novega poveljnika. Brigadir Roman Urbanč je dolžnost poveljnika 1. BR SV predal svojemu namestniku, polkovniku Robertu Glavašu.

Predstavniki DU MO smo se z veseljem odzvali prijaznemu vabilu in se ob 10.00 pridružili ostalim gostom v spominski sobi 1. BR SV. Spominska soba je posebno mesto, kjer se lahko vsakdo prepriča o prehojeni dolgoletni poti razvoja, usposabljanja, opremljanja in izvajanja nalog doma in v tujini. Vse naloge do sedaj je 1. BR SV opravila z odliko. Prepričani smo, da bo tako tudi v bodoče. Prisostvovali smo vojaški slovesnosti, primopredaji dolžnosti poveljnika 1. BR SV, ki so ji s svojo prisotnostjo posebno težo dali Poveljnik sil SV, brigadir Milko Petek, Predstavnik Urada Predsednika R Slovenije, predstavniki MORS in GŠSV ter poveljniki ostalih enot SV.

Slovesnosti so se kot gostje udeležili tudi predstavniki organizacij posebnega družbenega pomena na področju obrambe in zaščite, Predsednik Zveze slovenskih častnikov, dr. Alojz Šteiner, generalmajor v pokoju, Predsednik Zveze policijskih veteranskih društev SEVER, dr. Tomaž Čas, Predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin, prof. dr. Igor Potočnik, Predsednik zveze MORiS, g. Peter Vaš, naše društvo – DU MO in številni drugi gostje, s katerimi sodeluje 1. BR SV.

DU MO se dosedanjemu poveljniku 1. BR SV brigadirju Romanu Urbanču iskreno zahvaljuje za vso pozornost s katero je sodeloval z nami in nam omogočal opravljanje našega poslanstva in nalog. Brigadirju Romanu Urbanču želimo obilo delovnih uspehov in osebnega zadovoljstva na novi ogovorni dolžnosti v tujini.

Novemu poveljniku 1. BR SV polkovniku Robertu Glavašu pa želimo uspešno vodenje svoje enote in nadaljevanje plodnega sodelovanja z vsemi organizacijami posebnega družbenega pomena na področju obrambe in zaščite, med ostalimi tudi z našim DU MO.

DU MO bo vedno stalo in podpiralo napore 1. BR SV in ostalih enot SV za izboljšanje opremljenosti in izurjenosti, predvsem pa podpiramo napore za pravično urejanje statusa slovenskega vojaka.

Veliko uspehov na profesionalnem področju, kakor tudi v privatnem življenju želimo prav vsem pripadnicam in pripadnikom 1. BR SV ter SV v celoti.

Fotografije: Janez Gomzi

Pripravil: Janez Gomzi

Ljubljana, 19. 6. 2017