12. junij 2017: PREDUPOKOJITVENI SEMINAR MORS – DEBELI RTIČ 2017

 »Predupokojitveni seminar MORS – Debeli Rtič 2017« za pripadnice in pripadnike MORS in SV, ki bodo odšli v zasluženi pokoj v letu 2017 tudi letos organizira Služba za vojaške zadeve – SVZ MORS. Seminar se odvija od 12. do 16.  junija 2017 v dvorani Arija Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa na Debelem Rtiču. Udeleženke in udeleženci seminarja pa so nameščeni v prostorih na Debelem Rtiču, kjer ima MORS svoje počitniške kapacitete.

Namen “Predupokojitvenega seminarja MORS – Debeli Rtič 2017” je s pomočjo predavanj vrhunskih slovenskih strokovnjakov s področja gerontologije, zdrave prehrane, odvisnosti, medsebojnih odnosov, finančno nepremičninskega svetovanja ter stanovskih organizacij nekdanjih pripadnikov MORS, predstaviti udeležencem priložnosti in pasti, ki jih nudi tretje življenjsko obdobje. Poseben poudarek je namenjen druženju udeležencev in izmenjavi medsebojnih izkušenj, načrtov, pričakovanj, idej, kako bodo kakovostno prešli v tretje življenjsko obdobje.

MORS in SV sta pionirja in zgled vsem ostalim delodajalcem na področju skrbi za svoje zaposlene, ki so ves svoj delovni vek predano posvetili služenju domovini in jim s takšnim seminarjem skušajo olajšati prehod iz aktivnega življenja v tretje življenjsko obdobje.  Dejstvo je, da je tudi v tretjem življenjskem obdobju potrebno ostati psiho-fizično aktiven, socialno vpet v družbo in se aktivno ukvarjati z življenjem tudi v bodoče.

V okviru predupokojitvenega seminarja je tudi Društvo upokojencev Ministrstva za obrambo – DU MO predstavilo možnosti sodelovanja in delovanja v okviru DU MO. Predsednik DU MO g. Milan Obreza je predstavil organizacijo, poslanstvo in naloge DU MO, kakor tudi aktivnosti s katerimi se DU MO ukvarja. Udeleženke in udeleženci so z zanimanjem prisluhnili predstavitvi in izkušnjam nas, ki smo se upokojili pred nekaj leti, saj smo jim na zanimiv način predstavili DU MO. V DU MO se lahko prostovoljno včlanijo vsi upokojeni pripadniki MORS in SV. V DU MO lahko po svoji presoji uresničujejo želje in interese, se družijo s svojimi nekdanjimi sodelavci in aktivno pripomorejo k izgradnji pozitivne klime ter delovanju DU MO.

V nadaljevanju je svojo organizacijo na podoben način predstavil tudi Generalni sekretar Zveze slovenskih častnikov – ZSČ, g. Martin Jugovec. Svojo organizacijo je predstavil na zanimiv način in povabil udeležence k včlanitvi v ZSČ.

Na koncu naših predstavitev smo vsem udeleženkam in udeležencem zaželeli obilo uspeha na seminarju, kakor tudi obilo zdravja v tretjem življenjskem obdobju, kjer se bodo lahko ukvarjali z vsem tistim, s čimer se v času aktivne službe niso mogli ukvarjati.

Fotografije: Janez Gomzi

Pripravil: Janez Gomzi

Ljubljana, 13. 6. 2017