Zveza društev upokojencev Slovenije – ZDUS je od 12. do 16. 12. 2016 v hotelu Delfin v Izoli organizirala rokodelske delavnice »DELFIN 2016«. Nosilec aktivnosti, letos že četrte 03 DELFINpo vrsti, je bil Organizacijski odbor rokodelskih delavnic – OO RD, ki deluje v okviru komisije za tehnično kulturo pri ZDUS. V ZDUS je 520 društev, aktivov in klubov upokojencev iz vse Slovenije, tudi DO MO.

Predstavnika DU MO na rokodelskih delavnicah »DELFIN 2016« sta bila člana ljubljanske sekcije, mentorica Ivica Jan in njen spremljevalec Tone Jan.

OO RD je02 DELFIN iz vseh društev ZDUS izbral 65 mentoric in mentorjev, ki jih je poučevalo 13 ljubiteljskih mojstric. Rokodelskih delavnic »DELFIN 2016« se je udeležilo preko 160 udeleženk in udeležencev. V prijetnem vzdušju hotela DELFIN se je odvijalo zahtevno delo in učenje vsak dan od 9.00 do 19.00.

Namen rokodelskih delavnic je ohranjanje kulturne in tehniške dediščine, prenos znanja in izkušenj na sovrstnike in mlajšo generacijo ter spodbujanje aktivnega staranja starejših. Z rokodelskimi delavnicami se prenaša znanje od ljubiteljskih mojstrov na mentorje, ki nato pridobljeno znanje prenašajo in širijo naprej v svojih društvih in na svoje sovrstnike ter mlajši rod.

01 DELFINUdeleženke in udeležence rokodelskih delavnic »DELFIN 2016« je obiskala podpredsednica ZDUS, ga. Vera Pečnik in s svojim obiskom sodelujočim vdihnila novega zagona za delo. Direktorica in vsi zaposleni v hotelu Delfin so se zelo trudili in ustregli vsem željam ter potrebam udeležencev. Za uspešno izvedbo rokodelskih delavnic »DELFIN 2016« gre vsa pohvala OO RD in njenemu predsedniku g. Branetu Suhadolniku.

Pripravil: Tone Jan