10 PODPIS POGODBE MORS - DU MO 19DEC16V prostorih Ministrstva za obrambo Republike Slovenije – MORS je bila v ponedeljek, 19. 12. 2016 podpisana krovna pogodba s katero se ureja Pogodba o sodelovanju med MORS in DU MO za obdobje  5 (pet) let, in sicer od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021. Pogodbo sta podpisala Ministrica za obrambo ga. Andreja Katič in Predsednik društva upokojencev ministrstva za obrambo g. Milan Obreza.

DU MO je bil z Odločbo MORS, številka 093-35/2008-9 z dne 26. 5. 2008 priznan status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe. DU MO je krovna organizacija v Republiki Sloveniji, sestavljena iz območnih organizacij – sekcij, ki delujejo na celotnem območju Republike Slovenije.

11 PODPIS POGODBE MORS - DU MO 19DEC16V tretjem členu pogodba opredeljuje obveznosti, kjer se DU MO zavezuje, da bo pri izvedbi svojih dejavnosti promoviralo MORS, pripomoglo k ugledu MORS v slovenski družbi ter sodelovalo pri pridobivanju podpore ob sprejemanju obrambne zakonodaje. Skrbelo bo za kulturno in družabno življenje svojih članov, v katero bo aktivno vključevalo tudi pripadnike MORS, SV in njihove družinske člane. DU MO bo ohranjalo, negovalo in razvijalo pozitivne tradicije delovanja obrambnega sistema ter si prizadevalo za krepitev domoljubja, promocijo poklica slovenski vojak ter za zavest o pomenu nacionalne varnosti in obrambe. DU MO in njegovi člani bodo s svojim delovanjem prispevali k ustvarjanju pozitivnega odnosa javnosti do področja obrambe in nacionalne varnosti, še posebej Slovenske vojske ter sistema zaščite in reševanja v lokalnih skupnostih in v organizacijah civilne družbe. DU MO bo spodbujalo in podpiralo svoje člane pri njihovi publicistični dejavnosti in drugih strokovnih dejavnostih na področju nacionalne varnosti, obrambe ter zaščite in reševanja. DU MO bo skrbelo za seznanjanje svojih članov z razvojem obrambnega sistema in si pri tem prizadevalo za ohranjanje in krepitev stikov svojih članov z ministrstvom ter njihovimi organi v sestavi, oziroma za sodelovanje med zaposlenimi in upokojenimi delavci ministrstva. DU MO se zavezuje, da bo v skladu s svojimi statutarnimi določili delovalo nestrankarsko in se bo pri svojem delu izogibalo politizaciji.

12 PODPIS POGODBE MORS - DU MO 19DEC16V četrtem členu pogodbe se MORS zavezuje, da bo DU MO v okviru svojih možnosti nudilo pomoč pri organizaciji in izvedbi letnega programa aktivnosti, med katere sodijo pomoč pri zagotavljanju logistične podpore pri organizaciji dogodkov s strani DU MO, organizacija vadbe na streliščih SV, izposoja vojaško strokovne literature, sodelovanje pri izdajanju strokovnih publikacij, sodelovanje pripadnikov in enot SV na prireditvah in srečanjih v organizaciji DU MO, urjenje praporščakov v nošenju, hrambi in pripravi društvenih praporov, možnost uporabe vojaških klubov in športnih objektov ter sodelovanje Orkestra SV, Enote za protokol in ostalih častnih enot na proslavah v organizaciji DU MO. MORS bo na svojih spletnih straneh omogočalo brezplačno oglaševanje pomembnejših dogodkov v organizaciji DU MO.

13 PODPIS POGODBE MORS - DU MO 19DEC16Skrbnika pogodbe sta za MORS, Načelnik oddelka J9 GŠSV, za DU MO pa njen predsednik, g. Milan Obreza.

Po podpisu pogodbe smo si zaželeli lepe in mirne Božične praznike, ponosen in odločen Dan samostojnosti in enotnosti ter zdravo, uspešno in zadovoljno Novo leto 2017.

Pripravil: Janez Gomzi

Ljubljana, 22. 12. 2016