V četrtek, 25. 1. 2018 ob 10.00 bomo članice in člani ljubljanske sekcije DU MO imeli Redni letni zbor v športni dvorani vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani. Na rednem letnem zboru bomo pregledali letno Poročilo za 2017 in Načrt dela za leto 2018. Kakor je že v navadi, bo po končanem uradnem delu tudi družabno srečanje. Obujali bomo spomine na preteklo leto in obdobje, ter si postavili nove izzive za leto 2018.

Okvirna časovnica Rednega letnega zbora:

9.15 – 9.45                 Prihod udeležencev zbora in plačilo članarine 10,00 EUR;

10.00 – 12.00              Predstavitev in sprejem poročila za 2017; Predstavitev in sprejem Načrta dela za 2018;

12.00 – 14.30              Družabno srečanje s kosilom;

Vljudno vabljeni!

Pripravil: Janez Gomzi

Ljubljana, 9. 1. 2018