Upravni odbor DUMO Slovenska Istra se je odločil, da bo v letošnjem letu organiziral strokovno ekskurzijo na Koroško v sodelovanju z OZSČ Koper.

Večino organizacije sta prevzela Darko Andrejašič in Stane Ferjančič, tako da smo 4. oktobra z vojaškim avtobusom odšli iz Kopra preko Trojan in Slovenj Gradca najprej v Dravograd. Tam nam je najprej g. Jernej Kožar omogočil ogled nekdanje gestapovske mučilnice kjer nam je zelo živo predstavil g. Marjan Kos kaj se je dogajalo z zaprtimi zavednimi Korošci, kako so jih mučili in kako so vzdržali vse grozote, ki so si jih rablji izmislili in kako jim mučenci niso ničesar izdali. Tragično je, da niso za svoja dejanja nikoli odgovarjali in so ob koncu vojne pobegnili v Avstrijo ter bili nekateri celo aktivni pri heimatdinstu.

Od tam smo odšli v Libeliče v muzej plebiscita in izvedeli kako so potekale priprave in kako se je žalostno končal za mnoge Slovence, da so po prvi svetovni vojni ostali izven matične domovine in bili priključeni Avstriji. Zanimiva je tudi predstavitev nekdanje učilnice osnovne šole v posebni sobi z eksponati iz časa neposredno po II. svetovni vojni.

Na območju Holmca nam je g. Zlatko Halilovič, nekdanji poveljnik milice na območju Mislinjske, Dravske in Mežiške doline podal potek priprav in kasneje bojev milice in teritorialcev z agresorsko JA v času osamosvojitvene vojne.

DUMORS izlet 16 Koroška (10) DUMORS izlet 16 Koroška (11) DUMORS izlet 16 Koroška (16) DUMORS izlet 16 Koroška (70) DUMORS izlet 16 Koroška (67) DUMORS izlet 16 Koroška (65) DUMORS izlet 16 Koroška (56) DUMORS izlet 16 Koroška (54) DUMORS izlet 16 Koroška (50) DUMORS izlet 16 Koroška (49) DUMORS izlet 16 Koroška (42) DUMORS izlet 16 Koroška (37) DUMORS izlet 16 Koroška (36) DUMORS izlet 16 Koroška (31) DUMORS izlet 16 Koroška (17)

Na Poljanah nam je prof. Ovnič predstavil tudi potek bojev z umikajočimi sovražniki, Nemci in njihovimi pomagači, pravzaprav že po uradno končani II. svetovni vojni, ki se niso hoteli predati partizanom.

Ustavili smo se tudi na poznem kosilu v bližni restavraciji turistične kmetije v Šentanelu in se polni vtisov v večernih urah vrnili v Koper.