V četrtek, 16 marca 2017, je sekcija DU MO Slovenska Istra izvedla redni letni zbor članstva.

Zbora se je udeležil tudi sekretar predsedstva DU MO Robert Romih.

Predsednik sekcije Darko Andrejašič je udeležencem zbora podal poročilo za leto 2016 in seznanil članstvo o aktivnostih, ki smo jih izvedli v preteklem obdobju.

Zastavljeni program za leto 2016 smo v celoti izvedli, tako na ravni sodelovanja pri aktivnostih predsedstva, ki se jih je udeleževal predsednik sekcije, kakor tudi zastavljene aktivnosti na ravni sekcije.

Izpeljali smo izlet na Koroško, ogled muzejev vojaške zgodovine, udeležili smo se prednovoletnega sprejema pri ministrici za obrambo, športnih aktivnosti pa so se posamezniki udeleževali v okviru organiziranih akcij ostalih društev in združenj, predvsem pohodov in streljanj.

Organizirali smo tudi posamezno obiskovanje grobov naših preminulih članov ob dnevu mrtvih in prižgali svečo z našim logotipom.

Seznanil nas je s stanjem članstva. Trenutno je v sekcijo včlanjenih 35 članov. V lanskem letu nas je na žalost zapustil po naravni naš član Milan Pavlič. Udeležili smo se njegovega pogreba, ki je bil z vojaškimi častmi.

Izredno dobro sekcija sodeluje z drugimi sorodnimi društvi kot so OZSČ Koper, ZVVS Slovenska Istra in Območnim policijskim veteranskim združenjem Sever. Poudaril je podporo Mornariškega diviziona in Uprave za obrambo pri izvedbi naših aktivnosti.

Opozoril je tudi na novo spletno stran, ki si jo je vredno občasno ogledati, da se seznanimo z novostmi v zvezi z delovanjem društva.

Podal je tudi predlog aktivnosti za leto 2017 in poudaril načrtovano srečanje vseh sekcij junija v Prekmurju. Predstavil nam je sprejet letni načrt civilno vojaškega sodelovanja za leto 2017.

Članstvo se je seznanilo tudi s porabo finančnih sredstev v preteklem obdobju.

Prisotni so predstavljene dokumente sprejelo soglasno.

Zbor je pozdravil v imenu predsedstva sekretar Robert Romih, seznanil nas je z nekaterimi novostmi in pogledi glede članstva v ZDUS in apeliral na nas, da se letnega srečanja DU MO v Prekmurju udeležimo v čimvečjem številu.

Zbor smo zaključili s prijetnim druženjem ob prigrizku in si nazdravili.

Tekst in fotografije: Ljubo Benevol