V petek, 28 februarja 2020, je Sekcija DU MO Slovenska Istra izvedla redni letni zbor članstva.

Zbora so se udeležil tudi predsednik DU MO Milan Obreza in predsednik statutarne komisije DU MO Ivan Kukec, Leon Petrovič predsednik Kraško – Notranjske sekcije in član UO te sekcije Janez Rutar, nadporočnik Benko kot predstavnik 430. Mornariškega diviziona, Rok Kamenšek vodja Izpostave za zaščito in reševanje Koper ter predsednik Območnega združenja Zveze slovenskih častnikov Bojan Starc in enajst članov naše sekcije.

Zbor je otvoril predsednik sekcije Darko Andrejašič, pozdravil vse goste in obrazložil njihove vloge v delovanju naše sekcije ter predlagal dnevni red.

Najprej se je zbor z minuto molka poklonil vsem, nekdanjim članom sekcije, ki jih ni več med nami in jih naštel: Boris Zavrtanik, Janko Kleibencettl, Henrik Čopi, Aleksander Prelaz, Milan Pavlič, Janez Skok, Vekoslav Požeš, Albert Primožič in Branko Vojnović.

V nadaljevanju je predsednik sekcije podal poročilo za celotno obdobje od ustanovitve sekcije spomladi leta 1997 in nato še letno poročilo za leto 2019 ter finančno poročilo za lansko leto.

Podal je kratko zgodovino naše sekcije, kdo jo je vodil in kdo jo je sestavljal kot članstvo. Večinoma smo to bili dolgoletni zaposleni v TO in upravnih organih v Slovenski Istri, ki smo se med seboj zelo dobro poznali in delo večinoma opravljali na isti dolžnosti in v svojem kraju. Po letu 2001 so se včlanjevali še drugi zaposleni, tako iz upravnih organov, predvsem pa dolgoletno zaposleni teritorialci, ki so dolžnost opravljali na štabih TO na našem območju. Ob reorganizaciji obrambnih struktur, ko so bili ukinjeni Uprava za obrambo, nato oddelki za obrambo po občinah, v TO oz. SV se je ukinil ObŠTO, tako da je priliv novih članov občutno padel. Tudi od vseh formalno včlanjenih jih je bila aktivna samo tretjina, apeli za včlanitev pa novi upokojenci preslišijo in smo prišli s članstvom že na tak minimum, da nima smisla vztrajati pri lastni sekciji, tako da je dozorela ideja, da se pridružimo Kraško – Notranjski sekciji. Ideja se je prijela, članstvo obeh sekcij je za tako združitev in predlog novega imena je, da se sekcija imenuje Primorsko – Notranjska.

Sicer pa je dosedanje delo temeljilo na sprejetem Načrtu civilno vojaškega sodelovanja in programom, ki si ga je sekcija zadala vsako leto na letnem zboru sekcije.

Tako smo imeli aktivnosti ob rednem dvoletnem srečanju DU MO v Pivki, sodelovali smo s sorodnimi organizacijami SV, UO, URSZR – izpostava, ki so nam vedno bili v pomoč pri zagotavljanju prostorov, logistiki glede prehrane in prevozov, administrativno pomočjo, ZSČ pa pri skupni organizaciji strokovnih ekskurzij.

Sekcija je bila dokaj aktivna in z zagnanostjo posameznih članov in UO sekcije smo uspeli izvesti vse naloge iz programa, ki smo si jih zadali ob zadnjem letnem zboru.

V letu 2019 smo izpeljali načrtovani enodnevni izlet – strokovno ekskurzijo s soprogami in ZSČ po Krimskem hribovju, Rakitni in Blokah, ogledali smo si tudi Učni center zaščite in reševanja na Igu, kosilo smo izvedli na Rakitni v kmečkem turizmu, po naporni poti pa smo se nekoliko okrepčali še v gostišču v Bertokih.

Med letom smo obiskali jubilante, ki se ne morejo udeležiti naših aktivnosti. tako da smo bili tudi v domovih upokojencev, počastili smo pa s svojo prisotnostjo in praporom tudi svoja nekdanja člana, ki sta lani umrla. Ob dnevu mrtvih smo odnesli na grobove bivših članov tudi sveče z našimi oznakami. Na žalost naša sekcija sedaj šteje samo še 32 članov. V lanskem letu se nam ni pridružil noben nov član. Tako po zaključenem mandatu nismo mogli zagotoviti novega vodstva in smo prišli do sklepa, da je najbolje, da se pridružimo večji sekciji, ki je v naši bližini in to je Kraško – Notranjska sekcija.

Predsednik sekcije se je tudi zahvalil članom UO sekcije za angažiranost in pomoč pri uresničevanju programa dela.

Zbor je pozdravil najprej predsednik DU MO Milan Obreza, pohvalil dosedanje delo sekcije in nam zaželel, da bi bili še tako aktivni v bodoče v novi sekciji. Nameravano pridružitev je pozdravil tudi predsednik dosedanje sekcije Kraško – Notranjska in nam želel dobro počutje v skupni sekciji in dobro delo in sodelovanje z vsemi, ki se tudi sicer poznamo že od prej, veliko je tudi nekdanjih pripadnikov TO, tako da ne pričakujemo nikakršnih težav. Običajno se sekcija sestaja v Postojni, včasih tudi v Cerknici, saj zajema vse upokojence, do Ilirske Bistrice. Zagotovo pa bo kakšno srečanje tudi v Slovenski Istri, da bodo lahko Notranjci in Kraševci obiskali tudi obmorske kraje naše dežele.

V zvezi s tem je UO sekcije Slovenska Istra predlagal, da se omenjenim organizacijam dodelijo posebna priznanja društva, ki jih je slavnostno podelil predsednik DU MO Milan Obreza s pomočjo našega predsednika. Tako so priznanja prejeli Uprava za zaščito in reševanje, 430. Mod in OZSČ Koper. Predsednik DU MO pa je podelil odlikovanje društva Darku Andrejašiču.

Prejemniki priznanj so se za priznanja zahvalili in obljubili, da se s tem sodelovanje ne preneha in da se bomo še vedno lahko obrnili na njih, če bomo potrebovali kakšno pomoč, ki jo lahko oni zagotovijo, saj se zavedajo, da bodo lahko nekoč tudi oni in njihovi sodelavci člani našega društva.

Ob koncu letnega zbora je predsednik društva povabil vse člane in prisotne goste, k skupinskemu fotografiranju in da se nam pridružijo pri prigrizku in smo tako ob sproščenem klepetu nazdravili zaključku delovanja sekcije in novemu organiziranju. Prapor sekcije Slovenska Istra bomo predali v hrambo in zgodovinski spomin novi skupni sekciji.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Ljubo Benevol