Redni letni zbor DU MO Koroška sekcija smo izvedli 9. marca 2017 v prostorih Društva upokojencev v Slovenj Gradcu. Žal se predsednik DU MO Milan Obreza zaradi drugih obveznosti zbora ni mogel udeležiti. Se je pa zbora udeležil Robert Romih, sekretar DU MO. Za njegovo udeležbo na zboru se mu najlepše zahvaljujemo.

V poročilu o delu je Ivan Lakovšek, predsednik DU MO Koroška sekcija, poudaril, da so bile v letu 2016 izvedene vse načrtovane aktivnosti. Omejitve pri delu sekcije so predvsem v številu članov, finančnih sredstvih, prometni izoliranosti Koroške, organizaciji prevozov in težavah pri informiranju članstva. Srečujemo se tudi s pasivnostjo določenega dela članstva. Zelo dobro smo sodelovali z ZVVS Mislinska dolina in ZSČ Mislinjska dolina. Obe organizaciji zaradi velikosti in finančnih sredstev lažje organizirata aktivnosti na področju izobraževanja in izletov.

Mestna občina Slovenj Gradec nas je lani uvrstila na protokolarno listo, tako da dobivamo redno vsa vabila za udeležbo na prireditvah mestne občine.

Vseh dogodkov se redno udeležujemo.

Težiščne naloge v letu 2017 bodo udeležba na praznovanju dneva Slovenske vojske, ki bo maja na letališču v Turiški vasi pri Slovenj Gradcu, udeležba na vseslovenskem srečanju upokojencev Ministrstva za obrambo 9. junija ter organizacija in izvedba tradicionalnega jesenskega pohoda.

Po zaključku uradnega dela je sledilo prijetno družabno srečanje.

This slideshow requires JavaScript.

Pripravil: Ivan Lakovšek

Fotografije: DU MO Koroška sekcija